خاطران کودکانه پسرم

بسم الله الرحمن الرحیم

تکرار حضورت، گلبرگ هاى شقایق را به سجده وا میدارد

و من سرمست از آمدنت ترانه بودنت را مى سرایم . . .